Ana Sayfa Eğitim Makale Örnekleri Neler? Akademik – Bilimsel Makale Örnekleri

Makale Örnekleri Neler? Akademik – Bilimsel Makale Örnekleri

Makale Örnekleri

Bir konu hakkında bilgi vererek, o fikri savunmak ve tezi kanıtlamak, ayrıntılı olarak analiz yapmak amacıyla kaleme alınan yazılara makale denir. Makalenin temel faktörü, akademik amaçlı olması ve objektif dayanaklar sunularak kaleme alınmasıdır. Bu çerçevede akademik makale yazmak için belli ölçü ve kuralları bilmek gereklidir. Makalede sunulan temel fikirler, kaleme alan kişinin görüşleri çerçevesinde çeşitli kanıtlar vasıtasıyla ayrıntılı olarak ortaya konulur.

Akademik makaleler, bilim insanlarının kendi alanları hakkında yaptıkları araştırmaların yöntemlerini, bilgisini, analiz ve yorumlarını paylaştıkları ve kendi alanları çerçevesinde uzman diğer bilim insanlarının ve gerekli kişilerin denetiminden geçerek, yayınlanabilen resmi bir belgedir.

Makale Nasıl Yazılır? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Makale yazmak isteyen kişilerin ilk olarak makalenin nasıl yazılacağı ve hazırlık aşaması hakkında daha sonra ise makale yazım kılavuzu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Genel olarak makaleler giriş gelişme sonuç kısımlarında meydana gelse de ayrıntılı bir çalışma, emek ve özgün bir metin çalışması gerektirmektedir.

Özellikle üniversite öğrencileri ve akademik çalışma sürdüren bilim insanları için akademik-bilimsel makale yazmak, akademik başarıları açısından oldukça önemlidir. Bu çerçevede özellikle üniversite öğrencilerinin makale yazmadan önce mutlaka bu konu hakkında bilgi toplaması, akademik makale örnekleri ve tez çalışmalarını incelemeleri gerekmektedir.

Makale Yazımı Hazırlık Aşaması

Başarılı sonuç elde edebilecek bir makale yazmak için hazırlık aşamasının iyi planlanması gerekmektedir. Bu sayede daha sonra oluşabilecek problemler ve hata payı en aza indirilmiş olur. Hazırlık aşaması yapılmadan makale yazımına başlandığı takdirde devam eden süreçte kaynak taraması yapmak ve makale de ortaya çıkan eksiklikleri gidermek oldukça zor olacaktır. Makalenin bütünlüğünü korumak ve daha sonraki süreçte tıkanmamak için planlı bir çalışma sürdürülmelidir.

1) Üzerinde Çalışma Yapılacak Konu Belirlenmeli

Araştırma yapacağınız konuyu belirlerken öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta seçtiğiniz konunun çalışma doygunluğuna ulaşıp ulaşmadığıdır. Ortaya kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma koyabilmek için öncelikle konunun yeterli kaynağa sahip olması gerekmektedir. Bunun dışında seçtiğiniz konu ile ilgili yapacağınız çalışmanın literatüre katkısının olup olmadığı, çalışma yapacağınız konuyu belirleme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Dolayısıyla yeterli seviyede çalışma yapılmamış ya da ihtiyaç duyulan bir konu hakkında akademik bilimsel çalışma hazırlamak, akademik başarıyı sağlamak açısından önemli bir adımdır. Bu sayede atıf alma ihtimalini ve intihali ortadan kaldırmış olursunuz.

2) Çalışmanın Hangi Amaçla Kaleme Alınacağına Karar Verilmeli

Makale yazarken çalışmanın amacını belirleme, ilerleyen süreçlerde araştırmayı sürdürmeyi daha kolay hale getirecektir. Çalışma amacını belirleyerek, yol haritası oluşturulabilir. Bu yüzden çalışmaya başlamadan önce mutlaka çalışmanın hangi amaçla kaleme alındığı belirlenmelidir.

3) Bilimsel Kaynak Taraması Yapılmalı

Bilimsel makale ortaya çıkartabilmek için akademik kaynaklardan yararlanılmalıdır. Bu şekilde daha önce oluşturulan bilimsel veriler, çalışmanızı ortaya çıkartmak konusunda size yardımcı olur. Bilimsel bir çalışma hazırlanırken kullanılan belli başlı akademik kaynaklar; makaleler, tezler, dergiler, sempozyumlar vb. etkinliklerde sunulmuş olan bildiriler, raporlar şeklinde sırlanabilir.

Gazete haberleri ve TDK Sözlüğünden yararlanılabilir. Kaynak taraması sırasında kütüphanelerden yararlanılması maddi açıdan kolaylık sağlarken, aynı zamanda daha fazla kaynağa ulaşmanızı sağlayacaktır. Kullanılan kaynaklar mutlaka kaynakça kısmında belirtilmelidir.

4) Belirlenen Kaynaklar Derlenmeli

Başarılı bir akademik makale hazırlamak için, çalışma yapılacak konu hakkında savunulan teze uygun ya da aykırı çalışmalar incelenmelidir. Kaynakları derlemek için edindiğiniz kaynak kitaplarda önemli noktaların altını çizerek ve notlar alarak çalışmalısınız. İnternet üzerinden PDF şeklinde edindiğiniz kaynakların fotoğrafını çekerek, not alabilirsiniz. Kaynak derlemesi sırasında mutlaka bu çalışmaya özgü bir ajanda tutulmalıdır. Alınan notlar sınıflandırılmalıdır. Bu şekilde kolayca ulaşmak istediğiniz notları bulabilirsiniz.

5) Hazırlanan Çalışma Özgün Olmalı

Özellikle önceden çalışılmış bir konu üzerinde çalışıyorsanız, çalışmanızın özgün olmasına ayrıca itina göstermeniz gerekmektedir. Bu yüzden akademik – bilimsel makale örnekleri ve tez çalışmalarını detaylı olarak incelemelisiniz. Çalışmanızı özgün bir şekilde oluşturmak için ilk olarak gözlem, anket ya da mülakat gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra yabancı dildeki kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Yine de bu kaynaklardan yararlanırken çalışmanızın özgün olmasına özen göstermelisiniz.

Makale Örnekleri

Makalede Bulunması Gerekenler Ve Makale Yazım Kılavuzu

Bilimsel çalışma hazırlarken, makalede bulunması gereken bilgiler önemlidir. Çünkü bilimsel bir çalışmanın dikkatli ve sistemli bir şekilde hazırlanması gerekir. Makale çalışması yaparken, yazar adının ve soyadının, yayın tarihinin, makale adı ve yayınlandığı dergi adının, cilt numarasının, sayfa numarasının belirtilmesi gerekir. Makalede bulunan giriş kısmı, tüm çalışmanın özeti mahiyetindedir. Özellikle makale örnekleri incelemesi yapan kişilerin fark edeceği üzere, yapılan alıntılar mutlaka makalede belirtilmelidir. Kullanılan kaynakların sistemli bir şekilde kaynakçada bulunması gerekir.

Makale için gerekli olan biçim kurulları ve gerekli bölümler şu şekilde sıralanabilir;

 1. Makalenin ilk sayfasında makale yazarının adı yazılmalı ve dipnot şeklinde öğrenim bilgisi verilmelidir.
 2. İlk sayfada Türkçe ve İngilizce olarak, özet yazılmalıdır. Özet kısmı ortalama 200 kelime civarında olmalıdır.
 3. Özet kısmının altında mutlaka anahtar kelime belirtilmelidir. Alfabetik sıraya göre sıralanan bu anahtar kelimeler, yapılan çalışmanın ana hatlarına ve konusuna göre belirlenmelidir.
 4. Makalede mutlaka giriş ve sonuç kısımları bulunmalıdır. Giriş kısmında makalenin konusu hakkında okuyucuya ön bilgi verilirken, sonuç kısmında çalışmanın önemli noktaları belirtilir.
 5. Anlatım ve dil bilgisi kurallarına dikkat edilmeli; çalışma tamamlandıktan sonra makale bu açıdan tekrar gözden geçirilmelidir.
 6. Makale iki yana yaslı olacak şekilde, iki satır arasında 1,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. Satır başı boşlukları ve dipnotlara dikkat edilmelidir.

Makale Özellikleri

 • Makale içeriği ve biçimi belli bir plan doğrultusunda yazılmalıdır.
 • Yapılan çalışmada nesnel veriler ve kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Makale başlık seçimi doğru yapılmalı; içeriği kapsayan ve ilgi çeken bir yapıda olmalıdır.
 • Açıklayıcı, kanıtlayıcı ve öğretici anlatım teknikleri kullanılmalı; temelsiz kişisel görüşler belirtilmemelidir.
 • Süslü bir anlatım, dil oyunları, mecazi anlatımlara yer verilmemelidir. Düşünceler doğrudan, kelimelerin gerçek anlamları kullanılarak verilmelidir.
 • Makalenin asıl amacı, okuyucuyu bilgilendirmek ve ilgili alan hakkında okuyucuya detaylı bilgi sunmaktır.
 • Konu, bilimsel yöntemler çerçevesinde ele alınmalı, sohbet havası içeren bir anlatımdan kaçınılmalıdır.
 • Makaleler, bilim insanları açısından önemli bir adım niteliğindedir. Özellikle öğretim görevlileri ve yüksek lisans yapacak öğrencilerin, çalışmalarında oldukça titiz davranmaları, özgün metinler ortaya koymaları gerekmektedir.
 • Makaleler, dergi, gazete ya da internet ortamında yayınlanır.
 • Yapılan çalışma belli bir çizelge çerçevesinde oluşturulmalı; giriş, gelişme, sonuç bölümleri ile içerik sistemli bir hale getirilmelidir.
 • Makalenin kanıtlayıcı anlatım biçimi baskındır. Belli bir görüş nesnel veriler ve alıntılar ile kanıtlanmaya çalışılır. Bu esnada, tanık gösterme, örnekleme ve karşılaştırma gibi yöntemlerden yararlanılabilir.

Makale Örnekleri

Makale çalışmasının başarılı bir şekilde oluşturulması için özellikle öğrencilerin çalışmalarına başlamadan önce belli başlı bilimsel – akademik makale örneklerini incelemeleri gerekmektedir. Makale örnekleri incelenirken, giriş, sonuç ve kaynakça kısımlarının düzenlenmesine ve yapısına dikkat edilmelidir. Makale örneklerini incelemek için kullanılabilecek kaynaklar; Google Akademik, Dergi Park, YÖK Tez, Tüik, Academia.
Makale örneklerini kaynak sitelerden bulabileceğiniz gibi aşağıdaki makale örneklerini inceleyerek de konu üzere fikir sahibi olabilirsiniz.

Örnek 1:

T. Veblen ve J. Schumpeter’in kapitalizm analizindeki ortak noktaları

T. Veblen ve J. Schumpeter’in kapitalizm analizindeki ortak noktalar, üretim ve tüketimin tarihsel süreçler içinde şekillendiği, dönemin şartlarına ve taleplerine göre evrim geçirdiği yönündedir. İçinde yaşanılan dönem kişilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını belirlemesiyle birlikte zamanla ortaya çıkan davranış ve düşünce alışkanlıkları tüketimin ve dolayısıyla üretimin ana noktasını teşkil eder. Teknolojik gelişmeler, kâr oranları, maliyetler kapitalist sistemde dalgalanmaların oluşmasına neden olur. Bu dalgalanmaların ana nedeni, yeni ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle birlikte kâr maksadı güden kapitalist işletme sahiplerinin arasındaki ikilemdir. Veblen ve Schumpeter’in ana görüşleri çerçevesinde yeni teknolojik gelişmeler, kapitalist ekonomik sistemin tetikleyici unsurudur.

Üretim kültürü, ihtiyaçların giderilmesi doğrultusunda çalışan, teknolojik atılımlar gerçekleştiren mühendis ve işçilerle; üretimin kâr tarafına egemen işletme sahiplerinin arasındaki refah ve kâr arasındaki çekişme ile oluşmaktadır. Teknolojik gelişmeler, mevcut üretimi arttırarak mal fiyatlarında düşüşe neden olurken, bu düşme ile refah seviyesinin artmasına ters orantılı olarak kâr oranlarında düşme meydana gelir. Kâr oranlarının düşmesi kapitalist sistemde ekonomik zarara neden olur. Bu çerçevede ekonomik durgunluk evresine giren tüm sektörlerde iflaslar baş gösterir.

Kapitalist sistem burada devreye girerek mevcut ihtiyaçlar için yeterli olan yeniliklerde çeşitli düzenlemelere gider. Bunu da aslında var olmayan ihtiyaçlar doğurarak oluşturur. Böylece her yenilik dolaylı olarak işletmecinin kâr etmesini sağlar. Yani kapitalist işletmeci bir önceki yeni teknolojik gelişmeleri sabote ederek, ekonomik canlanmanın tekrar oluşmasını sağlar. Görünüşte tüketim ihtiyaçlarını insanlar belirlemektedir ancak kapitalist sistem insanların alışkanlık şekillerine yön vererek yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlar. Böylece tüketim ve üretim ağına yön veren yatırım sahipleri yeni teknolojik gelişmeler peşine düşer. Ekonomik denge, aşağı yukarı dalgalanmalarla, kapitalist ekonomik düzen, tarafından şekillendirilir.

Sonuç olarak, tarihsel olaylar ve teknolojik gelişmeler ekonomik buhrana ve canlanmaya yön veren ana faktörlerdir. Kapitalist ekonomik anlayış, kâr ve maliyet odaklı olduğundan dolayı, teknolojik yenilikler, ekonominin içinde bulunduğu buhrana son verip yeniden canlanmasını sağlar.

Örnek 2:

1- Osmanlı Devleti’nde 1795-1821 yılları arasında çıkan iç isyanları devrin padişahlarının takip ettikleri politikalar çerçevesinde değerlendirilmesi

III. Selim, tahta Fransız ihtilali ile sarsılan bir dönemde çıkmıştır. III. Selim döneminin en çarpıcı ve etkili iç isyanı Kabakçı Mustafa İsyanıdır. İsyanın tarihi 1807 olsa da, isyana neden olan daha önceki tarihlere dayanan pek çok farklı neden bulunmaktadır. 1789 yılında Fransız İhtilali’nin patlak vermesi sonucunda birçok Avrupa ülkesi milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Ancak Osmanlı Devleti, diğer ülkeler kadar çabuk etkilenmemiştir. III. Selim askeri, idari, mülki ve daha birçok alanda yapmış olduğu ıslahatlar ile ülkeye canlılık ve hayatiyet getirmiştir. Ancak bu durum, kendi aralarında ve iç işlerinde problemler yaşayan İngiltere, Fransa ve Rusya’nın hoşuna gitmez.

Fransız ihtilalinin etkileri ile XVIII. yy sonu ile XIX. yy başında devlete karşı ekonomik, askeri, sosyal, siyasi nedenlerle Rumeli Dağlı İsyanları adıyla eşkıya isyanları, devlet otorite boşluğunun etkisi ile ortaya çıkmıştır. Devlet tarafından bu çetelerin üzerine asker gönderilmiş ancak ciddi neticeler alınamamıştır. 1805 tarihinde ise Kara Yorgi önderliğinde Sırp İsyanı başlatılmıştır. Fransız Devriminin Balkanları da etkisi aldığı bu dönemde Avusturya Ve Rusya’nın buradaki halkı, Osmanlı egemenliğine karşı kışkırtmaktadır. Bu koşullar sonucunda Sırplar ayaklanmışlardır. III. Selim, isyancılarla pazarlık yaparak, isyana son vermeyi denemiş ancak sonuç alamamıştır. III. Selim her ne kadar yapmaya çalıştığı ıslahatlar ile devlete yeniden can vermeyi hedeflese de mevcut otorite boşluğunu doldurmaya ve devletin çeşitli bölgelerinde baş gösteren isyanlara karşı muktedir olamamıştır. III. Selim’den sonra gelen II. Mahmud, Rusya ve Fransa arasındaki savaşın devam etmesinden yararlanarak, isyancıların üzerine yürümüştür. Osmanlı kuvvetleri bu baskın ile Sırp isyancılarını kısa sürede dağıtmıştır.

Kabakçı Mustafa İsyanını tetikleyen diğer unsurlar ise yerel ayanlar, yeni konulan vergiler, yeni kurulan ordu Nizam-ı Cedid ordusuna karşı, yeniçerilerin rahata alınmasıdır. Başarında Kabakçı Mustafa’nın bulunduğu beş yüz kadar asinin İstanbul’a yürümesi ile isyan genişler. İsyanı bastırmaya bir tabur asker yeterlidir ancak III. Selim kan dökülmesini istemez. Bunun üzerine Köse Musa, Nizam-ı Cedid askerlerinin kaldırılmasına dair ferman yayınlar. Daha sonra asiler ve yeniçeriler ile birleşerek, Nizam-ı Cedid taraftarı devlet adamları öldürülür. 29 Mayıs 1807’de ise III. Selim tahttan indirilir.

Yunan İsyanı ise 1821 yılında 8 yıl sürecek ve Yunanlıların Osmanlı Devleti’nden bağımsızlıklarını kazanmaları ile sonuçlanan ayaklanmadır. Bu süreçte İngiltere, Fransa, Rusya Yunanlıların lehine yönde hareket etmiş, II. Mahmud döneminde yaşanan Yunan İsyanı, devletin askerleri tarafından bastırılamamıştır. Yunanlılar Osmanlı yönetimi altında bağımsızlığını ilk ilan eden millettir.

Yukarıda verilen örnekler belirli konularda hazırlanmış bilimsel makale alıntılarıdır. Makale örnekleri gerekli izinler alınarak kısmi paylaşıma açılmıştır. Metinlerin tamamına yasal yükümlülük nedeniyle yer verilmemiştir. İçeriğin kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtımı gibi durumlarda kişi tüm hak ve sorumlulukları peşinen kabul eder. Help724.com, doğabilecek hukuki sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Uzun yıllar boyunca bilişim şirketlerinde faaliyet gösterdikten sonra, teknoloji, bilgisayar, webmaster konularında edindiğim bilgi ve birikimlerimi burada sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu platform içerisinde sizlere, önemli bulduğum konularda kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Dilerseniz paylaştığım içerikler hakkında yorum yazarak hem görüşlerinizi belirtebilir hem de bana destek olabilirsiniz.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin