Ana Sayfa Eğitim İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir?

İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir?

İletişim Nedir

Günümüzün en önemli konularından ve belki de en büyük sorunlarından birisi de iletişim. Tüm canlılar farklı yöntemlerle de olsa, tarihin ilk dönemlerinden beri birbirleriyle iletişime geçmek için çabalıyorlar. İnsanların tarih öncesi dönemlerde çeşitli kol hareketleri, şekiller ve sesler ile sağlanmaya çalıştıkları iletişim, günümüz dünyasında bambaşka bir hal aldı.

Tüm canlılar için iletişim bir ihtiyaçtır. Hayatta kalabilmek, yiyecek bulabilmek ve bazen de tehlikelerden korunmak için iletişim önemli bir araçtır. İnsanlar için ise sosyal hayatın içinde var olabilmek ve hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için ihtiyacın ötesinde bir zorunluluktur.

İletişim, bir kaynak ve bir alıcı arasındaki bilgi alışverişine ortak bir anlam kazandırmak anlamına gelmektedir. İletişimin gerçekleşebilmesi için mutlaka iletişimi başlatan kaynağa ve o kaynağın bilgi alışverişinde bulunacağı bir alıcıya ihtiyaç vardır. Kaynak ve alıcı arasındaki bilginin iletilme yolu ise kanal olarak adlandırılır. İletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kanal yoluyla aktarılan bilginin, kaynak ve alıcı arasında anlamlı bir hale gelmesi gerekmektedir.

İletişim şekli canlı türleri arasında farklılık göstermektedir. Ayrıca türlerin de birbirleri arasında iletişime geçebildiği de bilinmektedir. Bir köpeğin havlaması veya kuşun cıvıldaması, insanlar için tamamen anlamsız değildir.

İletişim ile ilgili en yanlış değerlendirmelerden biri de iletişimin ancak kelimeler aracılığı ile gerçekleştirilebileceğidir. Oysa günlük hayatımızda mimiklerimiz, jestlerimiz hatta bazen sadece bakışlarımız ile de iletişim kurabiliyoruz. Sadece annelerin bebekleri ile kurdukları iletişimi düşünecek olursak bile, iletişimin illaki sözlerle olması gerekmediğini kolaylıkla anlayabiliriz.

İletişim tek yönlü veya çift yönlü olabilmektedir. Tek yönlü iletişimde sadece kaynak tarafından alıcıya iletim sağlanırken, çift yönlü iletişimde alıcı da kaynak haline gelerek bir cevap meydana getirir.

İletişimin Aşamaları

İletişim Nedir

İletişimin sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için belirli aşamaları tamamlaması gerekmektedir. Bu aşamaları düşünce, şifreleme ve çözümleme olarak sıralayabiliriz.

İletişimin başlayabilmesi için öncelikle bir düşüncenin oluşması gerekmektedir. Yani iletişimi başlatacak olan kaynağın zihninde, veriler oluşmaya başlar. Kaynak, kanal aracılığı ile bu düşünceleri şifreler. Şifrelenmiş iletinin alıcıya ulaşması ile de çözümleme süreci başlar.

İletişimin Kısa Tarihi

İletişimin tarih öncesi çağlardan beri devam ettiğini belirtmiştik. Ancak bugün modern anlamda kullandığımız iletişimin başlaması 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. 20. yüzyılda da sadece mektup ve telgraf gibi kanallar aracılığı gerçekleştirilebildiği düşünülen iletişimin, aslında çok daha fazlasını ifade ettiğinin anlaşılması 20. yüzyılın ikinci yarısını bulmuştur. Bu dönemden itibaren iletişim, bilimsel bir yaklaşım ile ele alınmış ve özellikle de pazarlama gibi pek çok başka alana da sirayet etmiştir.

Günümüze geldiğimizde ise iletişim bir bilim olarak kabul edilmekte, araştırmacılar ve akademisyenler aracılığı ile pek çok farklı iletişim yolları keşfedilmektedir. Ayrıca özellikle hayatımıza giren sosyal medya gibi yeni kanallar sayesinde iletişimin şekli ve kanalları da oldukça farklılık göstermektedir.

İletişim Türleri

İletişim Nedir

İletişim, tarih boyunca pek çok gelişme göstererek farklı türlerde karşımıza çıkmıştır. Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olarak üçe ayırdığımız iletişim türlerinin iletişim kanallarına göre sınıflandırıldığını söyleyebiliriz.

Sözlü iletişim, günlük hayatımızda en sıklıkla kullandığımız iletişim türüdür. Sosyal hayatın içinde aktif olarak var olan her birey, sözlü iletişim içinde bulunmalıdır. Yüz yüze yaptığımız tüm görüşmeler, telefonla yaptığımız konuşmalar, iş ve sosyal hayatta kurduğumuz tüm ilişkiler, öncelikli olarak sözlü iletişim ile başlar. Sözlü iletişimin temel unsuru da dildir.

Sağlıklı bir sözlü iletişimin çift taraflı olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da soru sorarak, aktif dinleme yaparak ve geri bildirimde bulunarak gerçekleştirilebilir. Sözlü iletişimde dile hakimiyet ve dilin doğru kullanılması oldukça önemlidir.

Sözsüz iletişim, dilin dışında mimik ve jestlerin kullanıldığı bir iletişim şeklidir. Konuşmak çoğu zaman iletişim için yeterli gelmemektedir. Bir sözün nasıl söylendiğinin de oldukça önemli olduğunu bildiğimizden, konuşma esnasında sadece ağızdan çıkan kelimelere değil, bu kelimelerin ifade ediliş şekline ve yapılan mimiklere de dikkat ederiz. Ayrıca vücut dili dediğimiz iletişim aracından da bu noktada mutlaka bahsetmemiz gerekmektedir. Artık vücut dili uzmanları aracılığı ile bireylerin aslında ne söylemek istedikleri de analiz edilmeye çalışılmaktadır.

Yazılı iletişim ise yazı dilinin kullanılarak gerçekleştirildiği iletişim türüdür. Bu iletişim şekline mektup, rapor, e-posta, gazeteler veya kitaplar gibi pek çok iletişim kanalı dahil edilmektedir. Yazılı iletişim ağırlıklı olarak tek yönlü bir iletişim olarak kabul edilir. Ancak, sözlü iletişime göre daha uzun zaman alsa da çift taraflı bir iletişim şekli olarak da kullanılabilir.

Bu kısımda bahsettiğimiz iletişim türlerinin yanı sıra, günümüzde önemi artan bazı iletişim şekilleri de bulunmaktadır. Kişinin kendi ile sürekli olarak yaptığı içsel iletişim, iki veya daha fazla kişinin birbirlerini etkiledikleri grup iletişimi, herhangi bir örgütlenmede günlük faaliyetlerin devam etmesini sağlayan örgütsel iletişim ve kitlesel bir araç vasıtası ile gerçekleşen kitle iletişimi kavramları da hayatımıza son dönemde girmiş olan iletişim şekilleridir. Kitle iletişiminin en önemli kanalları, kullanımı son yıllarda oldukça artan sosyal medya araçlarıdır. Bu araçlar ile iletişim şeklimizin de oldukça değişmeye başladığını söylemek mümkündür.

İletişim Neden Önemli?

Artık bir bilim olarak kabul edilen ve hakkında sayısız akademik çalışmanın yapıldığı ve makalenin yazıldığı iletişim, günümüzün en önemli konularından biridir. İnsanların yeni kanallar keşfetmeleri ile iletişim türleri ve şekilleri artmakta olsa da aslında insanlar arasındaki iletişimin kötüye gittiğini söylemek mümkündür. Bunun psikolojik, sosyolojik ve kültürel pek çok sebebinin olabileceği bilinmektedir. Aslında iletişimin öneminin herkes tarafından farkına varılması tam da iletişimsizliğin arttığı bu döneme gelmesi oldukça manidardır.

İletişimin insanlar için bir zorunluluk olduğundan bahsetmiştik. Bu zorunluluk, insanların sosyal hayatın içinde varlığını sürdürmesi için temel bir gereklilik olmasının yanı sıra toplumsal kuralların işletilebilmesi için de göz önünde bulundurulmalıdır. İletişim, öğrenmenin de temelidir. Öğrenme, ancak bilgi alışverişi ile yani iletişim ile gerçekleştirilebilir. İletişim ile ilgili sorun yaşayan toplumların pek çok konuda aksama yaşadığı bilinmektedir.

Gazetecilik bölümü mezunu biri olarak kendimi teknoloji alanında özgür hissediyorum. Bu nedenle teknoloji, oyun bölümlerinde araştırmalar yaparak yazılarımı Help 724 sitesinde paylaşmaya başladım. Özellikle sosyal medya, uygulamalar, internet siteleri ve oyunlar alanında edindiğim bilgi ve tecrübeler sizlerle beraber olacak. Paylaştığım içerikler ile ilgili soru ve görüşlerinizi ileterek bana destek olabilir ve sizin isteklerinize yönelik içeriklerde hazırlayabilirim.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin